El Viaje En La Ficción Norteamericana

Resumen del libro

libro El Viaje En La Ficción Norteamericana

Aquest volum estudia limpacte del viatge en la memòria històrica i en la consciència col·lectiva nord-americana. Per això sanalitza aquest element com a recurs narratiu en set novel·les (The Adventures of Huckleberry Finn, The Awakening, Winesburg, Ohio, The Grapes of Wrath, The Catcher in the Rye, On the Road i The Sot-Weed Factor) amb la finalitat de determinar les peculiaritats de cadascuna i els elements en comú, que donen les claus dinterpretació dels valors didentitat nacional. En aquestes obres de ficció, es descriu Amèrica del Nord com el procés i lobertura a noves possibilitats. En cadascun dels trajectes es qüestiona el sistema, on les llibertats i la igualtat doportunitats no sempre estan garantides, i sinterroga lautoritat. La ficció esdevé daquesta manera una eina de protesta i reivindicació, de recerca i fugida.


Ficha del Libro


Opciones de descarga disponibles

Si deseas puedes conseguir una copia de este libro en formato EPUB y PDF. Seguidamente te detallamos una lista de opciones de descarga disponibles:


Opinión de la crítica

POPULARR

4.8

81 valoraciones en total