Estadística Aplicada A Les Ciències Jurídiques

Des de la perspectiva d’entendre l’Estadística pel seu caràcter normalitzador i quantificador de la informació, el text mostra que tractar les dades de determinats fets, servirà per poder gaudir d’un millor coneixement de la realitat i ens aproparà a una millor solució dels problemes..Alguns àmbits professionals més allunyats del treball diari amb els números, han […]