La Biblioteca De Mitologia Clàssica Frederic Travé

Catàleg il·lustrat duna col·lecció bibliogràfica única a lentorn de la mitolog ia clàssica, construïda per li·lustre bibliòfil Frederic Travé i adquirida per la Biblioteca de Catalunya el 1997. Inclou articles de Marc Mayer, Joana Escobed o i Carlos García Gual sobre mitologia i una descripció catalogràfica de les més de 3.000 obres referenciades.