Fundamentos De Optometría, 2a Ed.

Resumen del libro

libro Fundamentos De Optometría, 2a Ed.

Aquesta nova edició de Fundamentos de optometría incorpora els avanços més importants en els procediments, tant objectius com subjectius, que sutilitzen en optometria per a obtenir la refracció ocular. Amb la finalitat dafermar els conceptes teòrics, cada capítol presenta una sèrie de qüestions resoltes. Cadascuna de les tècniques estudiades té associada una pràctica de laboratori en la qual sexposa el procediment optomètric en qüestió. Aquest manual és una eina de consulta actualitzada, tant per als estudiants doptometria com per als professionals en actiu, que està destinada a cobrir un buit important en la bibliografia en castellà sobre els fonaments de la refracció ocular.


Ficha del Libro


Opciones de descarga disponibles

Si te apetece puedes obtener una copia del ebook en formato PDF y EPUB. Seguidamente te mostramos un listado de opciones de descarga disponibles:


Opinión de la crítica

POPULARR

4

110 valoraciones en total