Ošetřovatelské Diagnózy

Resumen del libro

libro Ošetřovatelské Diagnózy

American Nursing Diagnosis Association ľ Severoamerická asociace pro sesterské diagnózy ľ přejmenovaná v roce 2002 na NANDA International se zabývá vývojem standardní terminologie a klasifikace ošetřovatelských diagnóz již téměř 40 let. Pořádá konference i pracovní jednání širokého týmu odborníků z USA, Kanady, Evropy i Asie. Zátěchto jednání a ze schvalovacích procesů vychází od roku 2001 vádvouletém cyklickém období publikace NANDA International: Ošetřovatelské diagnózy: definice a klasifikace, která obsahuje schválené, revidované a vyřazené ošetřovatelské diagnózy káurčitému datu. V České republice vyšel první oficiální překlad této publikace až vároce 2010. Nyní ľ vároce 2013 ľ je vám předkládáno další vydání textu NANDA-International: Ošetřovatelské diagnózy: definice a klasifikace 2012ľ2014. Kniha je potřebnou pomůckou pro studenty oboru ošetřovatelství a porodní asistence, pedagogy i klinické sestry, které chtějí poskytnout kvalitní ošetřovatelskou péči svým klientům.


Ficha del Libro


Opciones de descarga disponibles

Si lo deseas puedes descargarte una copia del libro en formato EPUB y PDF. A continuación te indicamos una lista de fuentes de descarga disponibles:


Opinión de la crítica

POPULARR

4.8

68 valoraciones en total